Informace o projektu

Nejen Geografická Společnost vyhlašuje projekt:

 

Zítra se stěhujem...“

 

s hlavním cílem připomenout obyvatelům důležitý milník v historii regionu a pokusit se tak díky aktivní účasti dětí a mladých lidí navázat nit, která, doufejme, přispěje k prohloubení vztahu obyvatel k místu, kde žijí.

 

Projekt je určen: pro školy  a zájmové skupiny (do 18 let) v regionu  býv. cvičiště SS: Neveklovsko, Benešovsko, Voticko, Sedlčansko.

 

Projekt je složen ze 2 částí:

  1. Fotodokumentační  - V této části by žáci měli nalézt fotografie míst z období vystěhování obyvatel regionu během 2. světové války z důvodů zřízení vojenského cvičiště SS a nafocení těchto míst, jak vypadají dnes.
  2. Literární Druhá část je založena na vyhledání a zaznamenání výpovědi člověka (pamětníka), který toto období prožil na vlastní kůži a bude ochoten svůj příběh vyprávět. Žáci budou mít za úkol příběh poutavě sepsat ve formě reportáže.

 

Výstupy projektu budou prezentovány na závěrečném setkání, které proběhne 27.3. 2009 v Neveklově a kde nejkvalitnější práce budou ohodnoceny atraktivními cenami. Z fotografií bude vytvořena putovní výstava, kterou si budou moci zúčastněné školy zapůjčit. Literární práce pak budou otisknuty v regionálním tisku.


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.